Dråpelekkasje ved reaktoren på Kjeller

Tilbake

Publisert 08.01.2016

Stikkord: Atomreaktor, IFE

I romjulen fikk Strålevernet melding fra Institutt for energiteknikk (IFE) om at det var oppdaget en minimal lekkasje, nærmere bestemt «svetting» fra en flens i primærkretsen i reaktoren på Kjeller.
Dette medførte at IFE ikke startet opp reaktoren etter nedstengningen av reaktoren i julen. Strålevernet gjennomførte et tilsyn ved reaktoren 6. januar, og har blitt orientert om at IFE har gjennomført nødvendige beregninger av spenningsforholdene i flensene som saken gjelder. Strålevernet har bedt IFE om en skriftlig redegjørelse for status, i tillegg til fullstendig dokumentasjon på hvilke tiltak IFE vil gjennomføre for å sette reaktoren i stand til videre drift. Reaktoren skal uansett ikke settes i drift før det foreligger tillatelse fra Strålevernet.