Skal du måle radon i vinter - bestill måleutstyr nå

Tilbake

Publisert 12.01.2016, oppdatert 12.01.2016 08:46

Stikkord: Radon

Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. Så dersom du ønsker å få målt radon allerede i vinter, bør du så snart som mulig bestille måleutstyr. Vi anbefaler at du ikke setter i gang målingen senere enn midten av februar.

Radon kan du måle både med sporfilm og med elektroniske måleapparater, fremgangsmåten er den samme. For å bestille måleutstyr, tar du kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.

Radonkonsentrasjonen i inneluft varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å jevne ut denne naturlige variasjonen må du måle over en lang periode, minst to måneder. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din.

I vinterhalvåret er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil. Derfor er vinteren målesesong. Fra målingen beregnes årsmiddelverdien. Årsmiddelverdien skal sammenlignes med grenseverdiene, og er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak. En måling som er kortere enn to måneder eller en måling utført i sommerhalvåret, kan ikke brukes til å beregne årsmiddelverdien.