Internasjonalt møte om sikring av sterke radioaktive kilder

Tilbake

Publisert 19.01.2016

Stikkord: Internasjonalt samarbeid, Radioaktive kilder

Denne uken møtes representanter for et titalls land i Oslo for å diskutere tiltak som hindrer at sterke radioaktive kilder kommer på avveier eller havner i urette hender.

Radioaktive kilder blir i dag brukt over hele verden til en rekke samfunnsnyttige formål – i kreftmedisin, industri, forskning og på andre områder. Bruken er som oftest strengt regulert av nasjonale myndigheter, både for å forhindre ulykker og kriminelle handlinger – ikke minst terror.

Norske myndigheter legger stor vekt på god registrering og kontroll med all bruk av strålekilder i Norge, og at de til enhver tid er sikret mot uvedkommende. Statens strålevern har ansvar for å etterse dette arbeidet i Norge og arrangerer det internasjonale møtet om temaet denne uken sammen med Utenriksdepartementet og World Institute for Nuclear Security. Andre bidragsytere er det amerikanske energidepartementet og Det internasjonale atomenergibyrået.

Oslo-møtet er ett av bidragene Norge yter i sin internasjonale innats for å hindre terror med radioaktivt materiale. Fra Utenriksdepartementet er dette høyt prioritert, og resultatene fra møtet vil bli lagt frem på atomsikkerhetstoppmøtet Nuclear Security Summit i Washington i slutten av mars, der president Barack Obama, statsminister Erna Solberg og andre statsledere skal møtes.

Norge har de senere årene strammet betydelig inn på bruken av de aller sterkeste radioaktive kildene (kategori 1). Dette er gjort ved å aktivt fase ut samtlige av de såkalt gamma-baserte blodbestrålingsanleggene på sykehus til fordel for røntgen-teknologi. Røntgen-teknologien benytter ikke radioaktive kilder - det innebærer mindre risiko for sykehusene og for samfunnet for øvrig. Tiltaket har vakt internasjonal interesse.