IAEA-rapport om sikkerheten ved norske atomanlegg klar

Tilbake

Publisert 16.02.2016

Stikkord: Atomsikkerhet, Kjernekraftverk

I oktober i fjor gjennomførte en ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA en gjennomgang av sikkerheten ved de norske atomanleggene. Strålevernet har nå mottatt den endelige rapporten, og er allerede i gang med å følge opp anbefalingene i den.

Her overrekker teamleder Kristof Horvath fra IPPAS den foreløpige atomanlegg-rapporten til direktør Ole Harbitz. Det skjedde i oktober i fjor. (Bilde:Statens strålevern)

Her overrekker teamleder Kristof Horvath fra IPPAS den foreløpige atomanlegg-rapporten til direktør Ole Harbitz. Det skjedde i oktober i fjor. (Bilde:Statens strålevern)

I rapporten peker ekspertene på at den fysiske sikringen ved atomanleggene må bli bedre. Det omfatter blant annet bedre systemer for å forebygge trusler innenfra og bedre sikring av transporten av det nukleære materialet.

Mer uavhengig

Rapporten peker også på at informasjons- og datasikkerheten hos operatøren Institutt for energiteknikk (IFE) og myndighetene som sikrer atomanleggene må styrkes.

I tillegg må Norges regelverk på dette feltet oppdateres for å være i tråd med internasjonalt regelverk.
Det er viktig å styrke Statens stråleverns rolle som uavhengig sikkerhetsmyndighet, både organisatorisk, finansielt og operativt. Dette for å sikre uavhengige beslutninger på området, går det fram av rapporten.  

Flere myndighetsorganer var involvert da ekspertgruppen IPPAS gjennomgikk sikringen ved norske atomanlegg i fjor høst. På bildet er representanter fra IPPAS, Institutt for energiteknikk (IFE), Strålevernet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM),  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD).(Foto:Statens strålevern)

Flere myndighetsorganer var involvert da ekspertgruppen IPPAS gjennomgikk sikringen ved norske atomanlegg i fjor høst. På bildet er representanter fra IPPAS, Institutt for energiteknikk (IFE), Strålevernet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD).(Foto:Statens strålevern)

Hindre sabotasje

Den omfattende undersøkelsen som er gjort, kalles IPPAS (International Physical Protection Advisory Service).
En slik undersøkelse er et av IAEAs viktigste virkemidler for å bistå medlemsland med å overholde forpliktelsene etter konvensjonen om fysisk beskyttelse av nukleært materiale, som Norge er tilsluttet.

Formålet med denne konvensjonen er å hindre at nukleært eller annet radioaktivt materiale kommer ut av myndighetens kontroll og brukes i en atombombe eller en radioaktiv «skitten» bombe. Formålet er også å sikre anleggene mot sabotasje.

Her er en oppsummering av IPPAs-rapporten.