Tollerne kan ødelegge ulovlige laserpekere

Tilbake

Publisert 17.02.2016, oppdatert 17.02.2016 09:18

Stikkord: Laser og lys

Nå kan tollvesenet ødelegge ulovlige laserpekere uten at politiet må involveres. Hensikten med den nye bestemmelsen er å få en mer effektiv håndtering av forbudet mot laserpekere.

Du kan skade skarpsynet hvis du får lyset fra en sterk laserpeker i øyet. (Foto:Statens strålevern)

Du kan skade skarpsynet hvis du får lyset fra en sterk laserpeker i øyet. (Foto:Statens strålevern)

Til nå har tollmyndighetene enten kunnet beslaglegge laserpekerne og anmeldt forholdet til politiet, eller de har kunnet returnere laserpekeren til avsender.

Men det har vist seg å være tungvint å anmelde saken til politiet. Og når tollerne har returnert laseren til avsender, har det gitt avsender mulighet til å forsøke å importere laseren ulovlig på nytt. 
Med den nye bestemmelsen blir det nå vesentlig enklere for tollerne å sørge for at de ulovlige laserpekerne tas ut av sirkulasjon.

I fjor ble det forbudt med sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern, dette fordi de er skadelige for øynene. En sterk laserpeker kan se ut som en penn eller en lommelykt og være pyntet med barnslige motiv, men den er ikke noe leketøy.
Flere barn har mistet skarpsynet ved laserstråling og piloter er blitt forsøkt blendet under landing.

Laserforbudet omfatter det å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, håndtere, bruke og selge sterke laserpekere, klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Statens strålevern.