EU-støtte til prosjekt om dumpede og sunkne objekter i Arktisk

Tilbake

Publisert 08.03.2016, oppdatert 08.03.2016 15:21

Stikkord: Atomhandlingsplanen

EU har vedtatt å gi støtte til et prosjekt som skal vurdere dumpede og sunkne objekter i Arktisk med tanke på fare for radioaktiv forurensning, og hvilke muligheter det er for å eventuelt heve de objektene som har størst potensiale for forurensning. I denne forbindelsen har det nå blitt dannet en konsortium som består av Norge, Italia, Tyskland og England.

Statens stråleverns rolle er først og fremst knyttet til konsekvensutredninger av potensielle utslipp av radioaktivitet som følge av ulike scenarier. I de siste årene har Strålevernet, i nært samarbeid med det russiske instituttet IBRAE, vært involvert i omfattende bilaterale studier som er av vesentlige relevans og betydning for dette prosjektet. Disse bilaterale arbeidene har vært knyttet til risiko- og miljøkonsekvensvurdering av en eventuell heving av de russiske atomubåtene K-27 og K-159. En første rapport som omhandler potensiale for utslipp fra atomubåten K-27 ble publisert i 2015 og den neste rapporten om konsekvenser fra en mulig utslipp er nå i sluttfasen. Et tilsvarende arbeid knyttet til atomubåten K-159 er også i gang.

Resultatene og erfaringer fra disse bilaterale samarbeidsprosjektene vil gi et godt grunnlag for gjennomføring av oppgavene som er planlagt i de neste 2 årene av EU prosjektet.

Prosjektet vil bli ledet av den italienske instituttet Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) og støttes på den russisk side av IBRAE (The Nuclear Safety Institute of Russian Academy of Science) og Rosatom.