5 år siden Fukushima-ulykken

Tilbake

Publisert 10.03.2016, oppdatert 10.03.2016 17:26

Stikkord: Fukushima-ulykken

Fredag 11. mars er det fem år siden Fukushima-ulykken i Japan.

Jordskjelvet og tsunamien som rammet kjernekraftverket Fukushima Daiichi i Japan førte til den verste kjernekraftulykken siden Tsjernobyl-ulykken i 1986. Utslippene som fulgte forurenset store områder rundt anlegget.

Delt erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken

Statens strålevern har delt sine erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken med folk og myndigheter i Fukushima. Blant annet har vi bidratt med kunnskap om overvåkning av miljø og matvarer og oppfølging av særlig berørte befolkningsgrupper etter en radioaktiv forurensning.

Dialogmøter

Vi har deltatt på en serie dialogmøter mellom myndigheter, organisasjoner, folkevalgte og lokalbefolkningen i Fukushima i løpet av de fem årene som er gått siden ulykken. Dette samarbeidet har resultert i en webdokumentar med øyenvitneskildringer, intervjuer, bilder og informasjon om ulykken og tiden etterpå. Den finnes på engelsk, fransk og japansk: www.fukushima-dialogues.com

108.000 personer er fremdeles evakuert

Drøyt 108.000 personer er fremdeles evakuert etter ulykken. 60 prosent av disse befinner seg innenfor Fukushima fylke, og 40 prosent utenfor. 3 områder har blitt åpnet for tilbakeflytting og flere vil åpnes i tiden framover. For at folk skal kunne flytte tilbake til Fukushima, må det være helsemessig forsvarlig å bo der. Det må også finnes skoler, jobber, butikker og infrastruktur Det er mange som fortsatt ikke vet om de vil flytte tilbake, eller om tilstanden i deres hjemby vil bli tilfredsstillende.

Bakgrunn

Fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke 9,0 på Richters skala. Jordskjelvet ble etterfulgt av en voldsom tsunami. I alt fire japanske kjernekraftverk ble berørt av disse hendelsene. Verst gikk det utover anlegget Fukushima Daiichi. Som sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap fulgte Statens strålevern situasjonen i Japan nøye. 

Les mer om hendelsen og om Strålevernets håndtering (pdf-fil)

Deltakere på seminaret foran trær med frukten sharon i Date by. Frukten er ikke høstet pga forurensning - noen folk tør ikke spise dem lenger. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Deltakere på seminaret foran trær med frukten sharon i Date by. Frukten er ikke høstet pga forurensning - noen folk tør ikke spise dem lenger. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Date by. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Date by. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Ordfører Nishida i Date by ønsker deltakerne velkommen. Han har sagt at dialogmøtene har hjulpet ham i håndteringen av ulykken og konsekvensene overfor folk i Date by. Foto: Astrid Liland, Strålevernet

Ordfører Nishida i Date by ønsker deltakerne velkommen. Han har sagt at dialogmøtene har hjulpet ham i håndteringen av ulykken og konsekvensene overfor folk i Date by. Foto: Astrid Liland, Strålevernet

Ryoko Ando - lokal ildsjel for dialogseminarene. Hun jobber for at folk skal lære seg å leve med strålingen. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Ryoko Ando - lokal ildsjel for dialogseminarene. Hun jobber for at folk skal lære seg å leve med strålingen. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Initiativtaker for dialogseminarene Jacques Lochard. Ved siden av måleposten i Fukushima by som viser dagens strålingsnivå. Slike måleposter finnes på alle skoler og i alle byer i Fukushima fylke. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.

Initiativtaker for dialogseminarene Jacques Lochard. Ved siden av måleposten i Fukushima by som viser dagens strålingsnivå. Slike måleposter finnes på alle skoler og i alle byer i Fukushima fylke. Foto: Astrid Liland, Strålevernet.