Statsministeren besøkte Strålevernet

Tilbake

Publisert 16.03.2016, oppdatert 16.03.2016 15:30

Stikkord: Atomsikkerhet

Statsminister Erna Solberg var onsdag hos Statens strålevern for å forberede seg til det internasjonale atomtoppmøtet i Washington i slutten av denne måneden. President Barack Obama er vertskap for toppmøtet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statsminister Erna Solberg hos Statens strålevern sammen med direktør Ole Harbitz. (Foto: Statens strålevern)

Statsminister Erna Solberg hos Statens strålevern sammen med direktør Ole Harbitz. (Foto: Statens strålevern)

Atomtoppmøtet Nuclear Security Summit er det fjerde i rekken og ble første gang arrangert i Washington i 2010, etter initiativ fra president Barack Obama.  Hensikten var å etablere et internasjonalt samarbeid for å sikre kjernefysisk og radioaktivt materiale og å forebygge terrorisme. På toppmøtet i Nederland i 2014 tok statsminister Erna Solberg initiativ til et styrket norsk engasjement i Ukraina.

-Det var et nyttig møte hvor vi fikk gjort de nødvendige forberedelsene, sier direktør Ole Harbitz i Strålevernet som også deltar på atomtoppmøtet i Washington DC.

Han peker på at norske myndigheter har bidratt til økt sikkerhet og sikring både her hjemme og i utlandet siden forrige toppmøte.

Under møtet på Strålevernet fikk statsministeren også en gjennomgang av norsk atomberedskap. Flere fra Statsministerens kontor deltok på møtet, blant annet  statssekretær Ingvild Stub, i tillegg til representanter fra Utenriksdepartementet og Helsedepartementet. 

I alt 52 land deltar nå på Nuclear Security Summit. I tillegg deltar EU, FN, IAEA og Interpol. Toppmøtet skal bidra til internasjonal oppslutning om målet president Obama satte i 2009 om å sikre sensitivt kjernefysisk materiale og høyaktive radiologiske kilder. Formålet er å motvirke at terrorister får tilgang til kjernevåpen, teknologi og spaltbart materiale for våpenformål og hindre terroraksjoner med bruk av radioaktivt materiale.

Under møtet på Strålevernet fikk statsministeren også en gjennomgang av norsk atomberedskap. Her er hun sammen med direktør Ole Harbitz. (Foto: Statens strålevern)

Under møtet på Strålevernet fikk statsministeren også en gjennomgang av norsk atomberedskap. Her er hun sammen med direktør Ole Harbitz. (Foto: Statens strålevern)