Nytt meldesystem for strålekilder

Tilbake

Publisert 21.03.2016, oppdatert 31.03.2016 13:06

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Strålevernet lanserer nå et nytt og oppgradert meldesystem for strålekilder. Det vil gi en bedre samlet oversikt over strålekilder i Norge.

Både helsevesenet, industrien, samferdselssektoren, forsvaret, politiet, tollmyndighetene og forskningen bruker mange ulike typer strålekilder i arbeidet sitt. Disse virksomhetene må melde bruken av strålekilder til Strålevernet.

Eksempler på strålekilder er røntgenapparater, solarium, sterke lasere, strålebehandlingsmaskiner og apparater med en radioaktiv kilde.

Det har vært et elektronisk meldesystem for strålekilder siden 2005. I det gamle systemet var ikke alle typer kilder inkludert, men i det nye systemet kan virksomhetene melde inn alle typer strålekilder. Dermed vil Strålevernet få en bedre samlet oversikt over strålekildene som finnes i Norge.

Mobilt måleutstyr med strålekilde. Strålekilden som brukes er som regel liten og bygd inn i måleinstrumentet. (Foto: Statens strålevern)

Mobilt måleutstyr med strålekilde. Strålekilden som brukes er som regel liten og bygd inn i måleinstrumentet. (Foto: Statens strålevern)

Det nye meldesystemet har fått en forbedret funksjonalitet.
Blant annet får virksomhetene en mer oversiktlig visning av egne strålekilder og de kan gjøre endringer i egen organisasjonsstruktur ved en omorganisering.

Fakta om nytt elektronisk meldesystem (EMS):

  • Internettadresse: https://ems.nrpa.no
  • Innlogging med ID-porten: MinID, BankID, Buypass, Commfides.
  • Virksomhetsinformasjon hentes automatisk fra Enhetsregisteret
  • Meldeskjema tilpasset ulike typer strålekilder og bruksområder
  • Oversiktlig visning av meldinger om strålekilder
  • Tilpasset flere typer transaksjoner - anskaffelse, flytting, utleie, salg, kondemnering/EE-avfall, deponering mv.
  • Bedre rapporteringsfunksjon og sporbarhet