Toppmøte om atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 31.03.2016, oppdatert 31.03.2016 14:03

Stikkord: Atomsikkerhet

Strålevernet deltar når 52 statsledere samles i Washington DC til toppmøtet for å styrke samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet.

Atomtoppmøtet Nuclear Security Summit er det fjerde i rekken og president Barack Obama er vertskap for årets møte som holdes i Washington. Formålet med møtet er å sikre kjernefysisk og radioaktivt materiale og å forebygge terrorisme.

Statsminister Erna Solberg leder den norske delegasjonen til toppmøtet. I delegasjonen er også tre representanter fra Strålevernet, med direktør Ole Harbitz i spissen.

- Årets møte skal legge til rette for at samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet opprettholdes og tas videre i etablerte internasjonale fora, sier Ole Harbitz.

Statsminister Erna Solberg deltar på toppmøtet om atomsikkerhet. Direktør Ole Harbitz i Strålevernet er med henne.(Foto:Statens strålevern)

Statsminister Erna Solberg deltar på toppmøtet om atomsikkerhet. Direktør Ole Harbitz i Strålevernet er med henne.(Foto:Statens strålevern)

Økt innsats i Ukraina

På toppmøtet i Haag i 2014 lovet statsminister Solberg økt innsats for atomsikkerhet i Ukraina. Etter dette er konkrete prosjekter iverksatt for å sikre kjernekraftverk og hindre smugling av radioaktivt materiale. Samarbeidet med Russland, som har pågått siden 90-tallet, pågår fortsatt. Også disse prosjektene bidrar til økt sikkerhet i vår del av verden.

Fjernet sterke radioaktive kilder

Siden forrige toppmøte i Haag har Norge som et av de første land i verden fjernet de sterke radioaktive kildene som bestråler blod ved sykehus. Slike kilder kan bli brukt i terrorsammenheng.
Norske myndigheter har nå sørget for at de 15 apparatene er erstattet med tilnærmet risikofrie røntgenapparater.

-Fjerningen av de radioaktive kildene er et eksempel på et effektivt tiltak som fremmer sikkerheten, sier Harbitz.

 

Disse apparatene med sterke radioaktive kilder som bestråler blod på sykehus, er nå fjernet i Norge. (Foto: Statens strålevern)

Disse apparatene med sterke radioaktive kilder som bestråler blod på sykehus, er nå fjernet i Norge. (Foto: Statens strålevern)

Reduksjon av høyanriket uran

Norge har lenge vært engasjert i arbeidet med å redusere mengden høyanriket uran globalt. Høyanriket uran kan brukes til fremstillingen av kjernefysiske våpen. Det er derfor et stort internasjonalt engasjement for å redusere bruken av slikt materiale i sivil sektor. 

Atomavtalen med Iran

I romjula 2015 bidro Norge til at Iran har redusert mengden anriket uran, noe landet er forpliktet til etter Iran-avtalen fra 2015. Avtalen reduserer Irans mulighet til å produsere materiale som kan brukes i kjernevåpen. 

I bytte mot å frakte ut det anrikede uranet fikk Iran innført 60.000 kilo naturlig uran som kan brukes til fremstilling av vanlig kjernebrensel. Eksperter fra Statens strålevern verifiserte og kontrollerte transporten av det naturlige uranet som ble fløyet fra Kasakhstan til Iran.

Fjerde toppmøte

Atomtoppmøtet Nuclear Security Summit ble første gang arrangert i Washington i 2010, etter initiativ fra president Barack Obama. Formålet var å motvirke at terrorister får tilgang til kjernevåpen, teknologi og spaltbart materiale for våpenformål og hindre terroraksjoner med bruk av radioaktivt materiale.

Seoul-toppmøtet i 2012 fokuserte på samarbeidstiltak for å bekjempe kjernefysisk terrorisme, beskyttelse av kjernefysisk materiale og anlegg samt bekjempelse av ulovlig handel med kjernefysisk materiale.
Haag-møtet i 2014 fokuserte på å styrke den internasjonale atomsikkerhetsstrukturen og å øke samarbeidet mellom myndigheter og kjernefysisk industri.

På årets toppmøte i Washington står utvikling av nasjonale regelverk, tilslutning til internasjonale avtaler og andre sikkerhetsinitiativer og faglig samarbeid sentralt.
Også samarbeidet med amerikanske myndigheter om atomsikkerhetsprosjekter i Ukraina vil bli diskutert. Det blir undertegning av en ny samarbeidsavtale med det amerikanske utenriksdepartementet.