31 år etter Tsjernobyl-ulykken – fremdeles spor i Norge

Tilbake

Publisert 25.04.2016, oppdatert 26.04.2017 10:08

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet, Tsjernobyl-ulykka

Over 30 år etter Tsjernobyl-ulykken finner vi fremdeles radioaktiv forurensing i norsk natur.

Kjernekraftulykken i Tsjernobyl førte til at enorme mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren og spredte seg over store områder. I Norge falt det radioaktive avfallet primært ned over Nordland, Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Der det regnet mens luftmassene fra Tsjernobyl passerte, ble nedfallet størst. De radioaktive stoffene falt ned på bakken og la seg på overflaten til planter, lav og vann og førte til høye nivåer i naturen. Dette ført raskt til forurensning i ferskvannsfisk og dyr som spiste de forurensede vekstene. Spesielt reinsdyr, småfe og storfe på utmarksbeite fikk høye nivåer i kjøtt og melk.

Fortsatt kontrolleres nivåene av cesium-137 i kjøtt fra tamrein og sau før slakting om høsten. Foto: Torild Østmo.

Fortsatt kontrolleres nivåene av cesium-137 i kjøtt fra tamrein og sau før slakting om høsten. Foto: Torild Østmo.


Det radioaktive nedfallet bestod av en rekke radioaktive stoffer. De fleste av stoffene hadde kort nedbrytningstid, og er derfor ikke lenger tilstede i naturen. Det radioaktive stoffet cesium-137 brytes ned langsomt og vil derfor finnes i naturen i flere tiår framover. Dette radioaktive stoffet tas opp fra jorden av sopp og planter. Når dyr spiser forurensede beitevekster, øker nivåene i dyra.

Stråling fra radioaktive stoffer er kreftfremkallende og for at vi ikke skal få i oss for mye radioaktivitet er mat som omsettes i butikk kontrollert. Fortsatt kontrolleres nivåene av cesium-137 i kjøtt fra tamrein og sau før slakting om høsten.

Vilt, ferskvannsfisk, sopp og bær som du selv høster i naturen, kan fremdeles inneholde nivåer over fastsatte grenseverdier enkelte steder. Nivåene er høyest i sopp, men så lenge vi spiser selvplukket sopp i moderate mengder, går det likevel bra. Det er heller ingen grunn til å fraråde plukking av bær eller å spise viltkjøtt. For de som sanker mye fra naturen i områder med mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken, er det utarbeidet egne kostholdsråd.

Her kan du lese mer om konsekvensene etter Tsjernobyl-ulykken: