Testing av norsk-russisk varslingsprosedyre

Tilbake

Publisert 01.06.2016, oppdatert 01.06.2016 13:09

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Som en del av en pågående beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kola halvøya blir norske myndigheter varslet i henhold til de nye varslingsprosedyrene mellom Norge og Russland. Prosedyrene ble undertegnet høsten 2015, og er en del av den den bilaterale varslingsavtalen fra 1993. Varselet blir sendt til Statens strålevern, som er Norges varslingspunkt for alle nasjonale og internasjonale hendelser med nukleært og radioaktivt materiale.

Hovedmålet med øvelsen er å teste prosedyrer og praktiske tiltak for å redusere konsekvenser i tilfelle et utilsiktet utslipp av radioaktivitet i Andrejevbukta.

Øvelsen er et resultat av samarbeidet mellom den russiske helsemyndigheten «Federal Medical Biological Agency» (FMBA) og Statens strålevern om styrket beredskap ved anlegget. Et annet viktig moment i øvelsen er bruk av en programvare for visualisering og simulering til bruk i planleggingen av oppryddingsarbeidet som pågår på anlegget. Programvaren er utviklet innenfor det pågående norskrussisk samarbeidet.

Andrejevbukta er en tidligere ubåtbase hvor reaktorbrensel fra nærmere hundre ubåtreaktorer er lagret, og en atomulykke her kan få alvorlige følger. Siden 1997 har Norge sammen med Russland gjennomført en rekke prosjekter for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning og hindre at radioaktivt materiale kommer på avveier.

Se film om Norges innsats i Andrejevbukta: