Beredskapsøvelse i Ukraina

Tilbake

Publisert 01.06.2016, oppdatert 01.06.2016 13:08

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Strålevernet deltar på en beredskapsøvelse i Ukraina denne uken. Scenarioet i øvelsen er sabotasje og terrorisme ved et ukrainsk kjernekraftverk.

Øvelsen skal brukes for å evaluere trening og utstyr mottatt fra amerikanske myndigheter og verifisere eksisterende beredskapsplaner samt vurdere harmoniseringer av responsmetoder med internasjonale normer, anbefalinger og EU direktiver. Øvelsen er i samarbeid med den ukrainske strålevernsmyndigheten og amerikanske forsvarsmyndigheter.

Det norske engasjementet i Ukraina er en oppfølging av Statsminister Solbergs initiativer på atomtoppmøtene «Nuclear Security Summit» i 2014 og 2016. Strålevernet har samarbeidet med ukrainske Energoatom og strålevernsmyndigheter med bilaterale avtaler om atom- og strålesikkerhet.

Norsk samarbeid med Ukraina på atomsikkerhetsområdet omfatter 1) sikkerhet ved kjernekraftverk, 2) sikring av nukleært og radioaktivt materiale og grensekontroll, 3) samarbeid om utarbeidelse av krav og forskrifter på myndighetssiden. Det norskfinansiert samarbeidet i Ukraina om atomsikkerhet faller innenfor rammen av Utenriksdepartementets atomhandlingsplan.

Under øvelsener Strålevernet observatør på Energoatom sitt krisesenter i Kiev. Foto: Jonas Knudtzon, Strålevernet.

Under øvelsener Strålevernet observatør på Energoatom sitt krisesenter i Kiev. Foto: Jonas Knudtzon, Strålevernet.

Se film om Norges arbeid i Ukraina: