Prosjekt for å redusere menneskelige feil i atomopprydding

Tilbake

Publisert 09.06.2016, oppdatert 09.06.2016 11:16

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Strålevernet er involvert i et prosjekt som ser på om det er mulig å utvikle en metode for å redusere risikoen for menneskelige feil i oppryddingen av atomavfall i Andrejevabukta på Kolahalvøya.

Det brukte kjernebrenselet og radioaktive avfallet som i dag er lagret under utilfredsstillende forhold i Andrejevbukta skal fjernes og lagres sikkert andre steder. Norge har siden 1997 hatt nært samarbeid med russerne for å bedre forholdene i Andrejevabukta, bl.a. ved å sikre anlegget og legge til rette for sikker uttransport av atomavfallet. Uttransporteringen av kjernebrenselet har planlagt oppstart i 2017. På grunn av nærheten til Andrejevbukta er det viktig for Norge at dette arbeidet er godt forberedt og skjer under trygge forhold, og derfor har vi involvert oss i arbeidet for å styrke sikkerhetskulturen på anlegget.

Formålet med dette prosjektet Strålevernet er med på er å undersøke de prosesser eller systemer mennesker er involvert i for å kartlegge eventuelle svakheter. Konsekvensene av feil i arbeidet med å fjerne brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall kan være store, og derfor er riktig trening og mental forberedelse i forkant grunnleggende for å minimere feil. I prosjektet er det utviklet en metode som kombinerer psykologisk og medisinsk kartlegging for å teste om arbeiderne egner seg til å utføre den risikofylte oppgaven det er å fjerne dette avfallet.

Det er også utviklet VR-teknologi (virtual reality) som simulerer konkrete oppgaver som skal gjøres i oppryddingsarbeidet i Andrejevbukta. Nylig deltok Strålevernet på et møte der dette ble testet. Når oppgavene gjennomføres i simulatoren blir blant annet testpersonens koordinasjonsevner og stressnivå kartlagt. Dette er med på å gjøre arbeiderne bevisst på eget reaksjonsmønster under krevende oppgaver.

Liknende metoder er allerede i bruk ved kjernekraftverk i Russland, men er nå videreutviklet med tanke på arbeidet med fjerning av atomavfall.

Trening på å fjerne brukt brensel i simulator. Foto: Staten strålevern.

Trening på å fjerne brukt brensel i simulator. Foto: Staten strålevern.

Flere sensorer er tilkoplet testpersonene for å kartlegge bla. konsentrasjon, stress, koordinasjon. Foto: Katarzyna Siegien-Iwaniuk, Statens strålevern.

Flere sensorer er tilkoplet testpersonene for å kartlegge bla. konsentrasjon, stress, koordinasjon. Foto: Katarzyna Siegien-Iwaniuk, Statens strålevern.