Lave radonnivåer på Svalbard

Tilbake

Publisert 09.06.2016, oppdatert 09.06.2016 16:37

Stikkord: Radon

Statens strålevern har gjennomført en kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser som forventet at nivåene er svært lave.

Foto Synne  Egset/Statens strålevern

Foto Synne Egset/Statens strålevern

De lave radonnivåene tilsier at det ut fra en kost-nytte-vurdering er lite hensiktsmessig å pålegge radonmålinger av inneluften på Svalbard og Jan Mayen. Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager, og kartleggingen er gjort i forbindelse med oppdraget Strålevernet har hatt med å vurdere hvorvidt strålevernlovgivningen bør gjøres gjeldende for Svalbard og Jan Mayen.

Lave radonnivåer målt

Målinger er uført i tilfeldig utvalgte boliger i Longyearbyen og Ny-Ålesund, i tillegg til de bemannede stasjonene på Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen. Resultatene viser at nivåene er lave, med et gjennomsnitt på 14 Bq/m3. Høyeste målte verdi var 80 Bq/m3, målt i et forskningsbygg i Ny-Ålesund, det eneste bygget i kartleggingen med støpt grunnmur. I Longyearbyen var høyeste målte verdi 40 Bq/m3.

Byggeskikk og geologi

Det var forventet at radonnivåene på Svalbard var lave. Bakgrunnen for dette er geologien og den spesielle byggeskikken hvor de fleste bygningene står på påler over bakken. Kontakten med grunnen, som er den viktigste radonkilden, er derfor begrenset. I tillegg viser målinger at urankonsentrasjonene i grunnen er lav.

StrålvernRapport 2016:6 Kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen