Kommunene får hjelp til å føre tilsyn med radon

Tilbake

Publisert 15.06.2016, oppdatert 15.06.2016 13:30

Stikkord: Radon

Strålevernet og Helsedirektoratet har laget en veileder som skal bidra til at kommunene fører mest mulig like tilsyn med radonnivåene i skoler, barnehager og utleieboliger. 

Tilsynsveilederne ble presentert på årskonferansen til Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid i slutten av mai. (Foto: Statens strålevern)

Tilsynsveilederne ble presentert på årskonferansen til Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid i slutten av mai. (Foto: Statens strålevern)

Radonnivåene i skoler, barnehager og utleieboliger skal være så lave som mulig, og kommunene har ansvar for å føre tilsyn. Den radioaktive gassen radon kommer fra berggrunnen og kan trenge inn i bygninger. Når vi puster inn radon innendørs, øker risikoen for lungekreft.

- Den nye veilederen er et godt hjelpemiddel for kommunene og skal bidra til mest mulig lik praksis når de fører tilsyn med radonnivåene, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

Veilederen gir råd om formell og praktisk planlegging og gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsyn med radonforholdene i skoler, barnehager og utleieboliger. Den er utarbeidet av Statens strålevern, Helsedirektoratet og miljørettet helsevern i to utvalgte kommuner, Hamar og Alta.

 

Les tilsynsveilederen for radon her:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1195/Veileder%20i%20tilsyn%20med%20radon%20i%20skoler%20barnehager%20og%20utleieboliger%20IS-2409.pdf

Helsedirektoratet har også  gitt ut en generell veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern.

Veilederen om tilsyn med radon kan ses som et utfyllende vedlegg til den generelle tilsynsveilederen.

Les tilsynsveilederen for miljørettet helsevern her:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1194/Veileder%20for%20kommunens%20tilsyn%20med%20miljørettet%20helsevern%20IS-2288.pdf