Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring

Tilbake

Publisert 20.06.2016, oppdatert 22.06.2016 09:48

Stikkord: Forskrifter

Strålevernet sender i dag forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring. Høringsfristen er 20. september 2016.

Kontaktpersoner:

  • Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62
  • Therese Bakkemoen, rådgiver, tlf: 67 16 25 73.