Mål radon til høsten – ikke målesesong nå

Tilbake

Publisert 23.06.2016, oppdatert 23.06.2016 14:44

Stikkord: Radon

Strålevernet minner om at sesongen for radonmåling er fra midten av oktober til midten av april. Vi anbefaler ikke målinger i sommersesongen.

Telefonselgere gir feil informasjon

Strålevernet har nylig fått flere henvendelser fra publikum om telefonsalg av radonmålinger. Selgerne har gitt inntrykk av å representere Statens strålevern. Vi vil presisere at dette ikke er tilfelle. Strålevernet selger ikke måleutstyr. Fra tid til annen gjennomfører Statens strålevern undersøkelser av radon i forskningsøyemed, men i slike tilfeller får boliginnehaver tilsendt et brev med tydelig informasjon om prosjektet. Det er alltid kostnadsfritt å delta i et slikt prosjekt.

Telefonselgere gir inntrykk av å representere Strålevernet. Dette er ikke tilfelle. Vi selger ikke måleutstyr. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Telefonselgere gir inntrykk av å representere Strålevernet. Dette er ikke tilfelle. Vi selger ikke måleutstyr. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Vent til høsten med å måle radon

En radonmåling skal gjennomføres som en langtidsmåling, minimum to måneder, i perioden fra midten av oktober til midten av april. I din egen bolig er det anbefalt å måle, men det er helt frivillig. Derimot er alle som leier ut bolig pålagt å kunne dokumentere radonnivået.

Det er enkelt å måle radon selv. Måleutstyr kan bestilles fra en rekke firmaer. Publikum anbefales å henvende seg til flere ulike firmaer for å sammenligne pris og tilbud. En radonmåling trenger ikke koste mer enn 400-600 kroner, men prisene varierer.