Undersøker radioaktivitet i oppdrettslaks

Tilbake

Publisert 25.07.2016, oppdatert 25.07.2016 15:21

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivitet i marint miljø

For første gang skal laks fra 100 oppdrettsanlegg langs hele kysten undersøkes for radioaktivitet. Resultatet kommer våren 2017.

Forskerne venter at radioaktivitetsnivået på oppdrettslaksen som nå skal sjekkes, vil ligge langt under de gitte grenseverdiene. (Foto: Monica Solberg, Havforskningsinstituttet)

Forskerne venter at radioaktivitetsnivået på oppdrettslaksen som nå skal sjekkes, vil ligge langt under de gitte grenseverdiene. (Foto: Monica Solberg, Havforskningsinstituttet)

Karleggingen gjøres for å få bedre kunnskap om nivåene av radioaktiv forurensning i oppdrettslaks og fôr i de norske kystområdene. Forskerne venter at nivåene vil ligge langt under grenseverdien på 600 becquerel per kilo. Denne grenseverdien gjelder for næringsmidler, og ble satt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Fiskeri- og havbruksnæringene er avhengig av et godt omdømme. Da er det viktig å kunne dokumentere at norsk sjømat – inkludert den vi produserer i oppdrettsnæringen – er innenfor grenseverdiene.

Kartleggingen gjøres av Statens strålevern og Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Mattilsynet.

 

Les mer på Havforskningsinstituttets hjemmesider.