Strålevernet ønsker solarier fjernet fra kommunale bygg

Tilbake

Publisert 19.08.2016, oppdatert 19.08.2016 10:12

Stikkord: Solarium

I disse dager sender Strålevernet ut brev til alle landets kommuner med anmodning om å fjerne solarier fra kommunale bygg. Overdreven soling i solarium kan gi hudkreft.

Det er registrert 1.663 virksomheter som tilbyr solarium i Norge, og det er 6.823 solarier fordelt på landets 428 kommuner, viser Strålevernets elektroniske meldesystem. Noen av disse solariene er plassert i kommunale bygg, for eksempel i svømmehaller og eldresentre.

- Kommunene skal føre tilsyn med solariene. Hvis de samtidig tilbyr innbyggerne solarium i sine bygg, får de en uheldig dobbeltrolle, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Strålevernet.

- Vi fraråder bruk av solarium på bakgrunn av den kreftrisikoen dette medfører. Kommuner som tilbyr solarium, sender feil signaler til innbyggerne sine. Derfor anmoder vi dem nå om å fjerne solarier som står i kommunale bygg, sier Kofstadmoen.

Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst og dødelighet av hudkreft. De nordiske kreftregistrene anslår at rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har direkte sammenheng med UV- stråling.

Strålevernet anmoder kommunene om å fjerne solarier fra kommunale bygg. Overdreven soling i solarium kan gi hudkreft. Foto: Statens strålevern.

Strålevernet anmoder kommunene om å fjerne solarier fra kommunale bygg. Overdreven soling i solarium kan gi hudkreft. Foto: Statens strålevern.