Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring

Tilbake

Publisert 25.08.2016

Stikkord: Statens strålevern

Vi minner om at forslag til revidert strålevernforskrift er sendt ut på høring. Høringsfristen er 20. september 2016.

Kontaktpersoner:
Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62
Therese Bakkemoen, rådgiver, tlf: 67 16 25 73.