Bruk av PET/CT på sykehusene øker fortsatt

Tilbake

Publisert 26.08.2016, oppdatert 26.08.2016 10:55

Stikkord: Nukleærmedisin

Bruken av den bildediagnostiske teknologien PET/CT i helsevesenet økte med 19 prosent fra 2014 til 2015. Antall behandlinger med radionuklider økte med 41,4 prosent, viser ny rapport. 

Økt bruk av den bildediagnostiske teknologien PET/CT på sykehusene kan forklares med at antallet PET/CT-apparater har økt de siste årene (Foto: AnetteAndersen, Statens strålevern)

Økt bruk av den bildediagnostiske teknologien PET/CT på sykehusene kan forklares med at antallet PET/CT-apparater har økt de siste årene (Foto: AnetteAndersen, Statens strålevern)

Sykehusene rapporterte i 2015 om ca. 45.000 diagnostiske undersøkelser med radioaktive stoffer i Norge. Dette er omtrent det samme som i 2014, men bruken av den bildediagnostiske teknologien PET/CT økte med 19,1 prosent. Det ble rapportert ca. 1500 behandlinger med radionuklider i fjor, en økning på 41,4 prosent fra 2014. Det viser Strålevernets rapport om nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2015.

Får radioaktivt stoff

Nukleærmedisin er bruk av små mengder radioaktivt stoff som tilføres pasienten ved diagnostikk eller behandling. Det radioaktive stoffet brukes til å måle eller avbilde kjemiske prosesser i kroppen.

Dataene fra sykehusenes rapportering til Strålevernet om bruk av nukleærmedisin bidrar til å skaffe en oversikt over stråledoser til den norske befolkningen.

Økningen i antallet behandlinger med radionuklider i 2015 forklares i hovedsak med en økning i antall behandlinger med Xofigo® (radium-223)-  som brukes ved livsforlengende behandling for prostatakreftpasienter.

Økt kapasitet

Økningen i bruken av PET/CT kan forklares med at antallet PET/CT-apparater har økt de siste årene, noe som har gitt økt kapasitet til å gjennomføre slike undersøkelser. PET/CT er en kombinasjon av to bildediagnostiske teknologier og brukes hovedsakelig ved utredning av kreft. I fjor ble PET/CT brukt ved ca. 19,5 prosent av alle nukleærmedisinske undersøkelser, viser rapporten.  

 

PET/CT er en kombinasjon av to bildediagnostiske teknologier; positron-emisjons-tomografi (PET) og computer-tomografi (CT). PET benyttes til å oppdage radioaktiviteten som pasienten har fått tilført. CT benyttes til å lokalisere hvor i kroppen radioaktiviteten befinner seg.

 

 

Her er lenke til rapporten Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2015.