Økte nivåer av radioaktivitet i dyr på utmarksbeite

Tilbake

Publisert 01.09.2016, oppdatert 01.09.2016 12:38

Stikkord: Husdyr, Radioaktivitet i miljøet

De siste resultater fra Strålevernets målinger av radioaktivt cesium i utmarksbeitende dyr viser at det er en sterk tendens til økende innhold flere steder i landet. Dette gjelder spesielt besetninger fra Vestre Slidre og Vang i Oppland og Røyrvik i Nord-Trøndelag.

Nivåene av radioaktivt cesium i disse dyrene er på ca. samme nivå eller høyere enn i 2014 da mange besetninger ble pålagt nedfôring som tiltak for å redusere nivåene før slakting.

Mye sopp enkelte steder antas å være årsaken til de økte nivåer vi nå ser i dyr. Sopp i forurensede områder inneholder mer radioaktivt cesium enn grønne planter. Når det er mye sopp i disse områdene øker nivåene raskt i dyr som spiser denne soppen.

Mye sopp enkelte steder antas å være årsaken til de økte nivåer av radioaktivitet vi nå ser i bla. sau. Foto: Martin Blom.

Mye sopp enkelte steder antas å være årsaken til de økte nivåer av radioaktivitet vi nå ser i bla. sau. Foto: Martin Blom.

Vi har anbefalt at lokale aktører følger med på utviklingen av sopp i beite for å kunne forebygge høye verdier, og vurderer om besetningene bør tas inn fra utmarksbeite i områdene i Oppland og Nord-Trøndelag.

Man kan spise selvplukket sopp i moderate mengder i områder med radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Når det gjelder kjøtt, sopp og melk som skal til butikk, er det strenge grenseverdier.

Strålevernet måler nivåene av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite hele sommeren for å varsle Mattilsynet om forventede verdier i sau før slakting om høsten. Dette skjer som følge av det radioaktive nedfallet etter Tsjernobyl-ulykka for 30 år siden.