Seminar om matsikkerhet i Tromsø

Tilbake

Publisert 02.09.2016, oppdatert 02.09.2016 11:37

Stikkord: Laboratoriene, Miljølaboratoriet

25. august arrangerte nordområdeseksjonen på Strålevernet et seminar i Tromsø sammen med Veterinærinstituttet i Harstad, Mattilsynet sentralt og regionalt og Fylkesmannen i Troms.

Personell fra Veterinærinstituttet i Harstad øver prøvepreparering og måling av radioaktivitet i mat.

Personell fra Veterinærinstituttet i Harstad øver prøvepreparering og måling av radioaktivitet i mat.

Temaet for seminaret var nye LORAKON-nettverket for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler og fôr. LORAKON er forkortelse for LOkal RAdioaktivitets KONtroll og er i hovedsak et målenettverk av avanserte og enkle laboratorier rundt omkring i Norge. Blant disse er Analysesenteret i Trondheim, Valdeslab i Valdres, Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Sandnes og Oslo, Statens stråleverns laboratorier på Svanhovd, i Tromsø og på Østerås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Havforskningsinstituttet i Bergen.

Første del av seminaret hadde fokus på laboratoriepersonell som deltok på et intensivt kurs på prøvepreparering og måling av radioaktivitet i mat. Under den praktiske delen av kurset ble flere typer matvarer opparbeidet i laboratoriet og analysert på en ny LORAKON-stasjon.

Andre del av seminaret samlet flere aktører der vi diskuterte forskjellige nasjonale måleprogrammer med fokus på nordområdene, samarbeid mellom lokale og regionale aktører og rollen i atomberedskapen.

Du kan lese mer om LORAKON her.