Ny mobilteknologi ga mindre stråling

Tilbake

Publisert 07.09.2016, oppdatert 07.09.2016 11:20

Stikkord: Basestasjon, Elektromagnetisk stråling, Elektromagnetiske felt, Mobil og trådløst, Mobiltelefoner

Den totale strålingen gikk ned ved innføring av ny mobilteknologi i februar 2014, viser en fersk målerapport.

Mindre stråling med ny teknologi. Foto: sergofan2015/Fotolia

Mindre stråling med ny teknologi. Foto: sergofan2015/Fotolia

Strålingen i samfunnet øker nødvendigvis ikke når nye systemer for trådløs kommunikasjon tas i bruk. Det viser de foreløpige resultatene fra langtidsmålinger av radiofrekvente felt, utført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern.

Måleprosjektet har pågått siden juni 2013 og utføres regelmessig på 16 målepunkter i og omkring Kristiansand. Rapporten omhandler månedlige målinger på ulike radiofrekvenser i perioden juni 2013 til juni 2015. Etter juni 2015 er målehyppigheten redusert til en måling per kvartal, noe som antas å være hyppig nok til å kunne fange opp variasjoner over tid. Når måleverdiene for alle frekvenser i ett målepunkt summeres, utgjør likevel ikke utendørsverdiene mer enn 3 promille av grenseverdiene for befolkningen. I februar 2014 ble ny teknologi, LTE 800, introdusert. Målingene viser at eksponeringen fra de eksisterende mobilsystemene ble redusert etter introduksjonen, noe som indikerer at en del eksisterende datatrafikk ble overtatt av LTE 800.

Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko.

Les mer om i resultatene i rapporten Langtidsmålinger av radiofrekvente felt – utvikling over tid