Kommisjonsmøte på Leningrad kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 14.09.2016, oppdatert 14.09.2016 15:17

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet og kjernekraft

Norge tok opp de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland under møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen på Leningrad kjernekraftverk i Russland denne uken.

 

Statssekretær Tore Hattrem i UD og Igor Kryukov i Rosatom intervjues av pressen under møtet i atomsikkerhetskommisjonen i Russland denne uken. (Foto: Statens strålevern)

Statssekretær Tore Hattrem i UD og Igor Kryukov i Rosatom intervjues av pressen under møtet i atomsikkerhetskommisjonen i Russland denne uken. (Foto: Statens strålevern)

Statssekretær Tore Hattrem i UD ledet den norske delegasjonen til møtet i  atomsikkerhetskommisjonen. På møtet var også direktør Ole Harbitz i Statens strålevern. Delegasjonen fikk en omvisning på Leningrad kjernekraftverk som har fire reaktorer som produserer elektrisk kraft.

- Det norsk-russiske atomsamarbeidet har bidratt til bedre beredskap og økt sikkerhet på begge sider av grensen. Kommisjonsmøtene er en viktig møteplass hvor vi både viderefører og utvikler samarbeidet. Dette er viktig for begge land, sier statssekretær Tore Hattrem.

Les mer om møtet på UDs hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mote-i-norsk-russisk-atomsikkerhetskommisjon/id2511133/