Ny luftsuger ved Ørland hovedflystasjon

Tilbake

Publisert 15.09.2016, oppdatert 15.09.2016 10:06

Stikkord: Radioaktivitet i luft

Denne uken ble en ny luftfilterstasjon etablert og satt i drift ved Ørland hovedflystasjon i Sør-Trøndelag.

Strålevernets luftfilterstasjoner er viktige for å overvåke radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa, og samarbeid mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoff.

Fra før er det tre stasjoner i nord (ved Svanhovd og Viksjøfjell i Sør-Varanger og i Skibotn utenfor Tromsø) og to i sør (ved Strålevernets hovedkontor på Østerås og Sola flystasjon i Stavanger). Plasseringen av stasjonen på Ørland ble valgt hovedsakelig ut fra manglende dekning i Midt-Norge. I tillegg til de seks stasjonene på fastlandet administrerer Strålevernet data fra tilsvarende stasjon på Svalbard som inngår i overvåkingsnettverket CTBTO1.

Luftsugeren som er plassert på Svanhovd. Foto: Statens strålevern.

Luftsugeren som er plassert på Svanhovd. Foto: Statens strålevern.

Alle luftfilterstasjonene har samme prinsipp for å ta prøver av luft, men de varierer noe i kapasitet og effektivitet etter modell. Felles for alle stasjonene er at store mengder luft blir pumpet gjennom et spesialfilter med høy tetthet der små partikler (aerosoler) blir fanga opp. Filteret blir skiftet hver uke og sendes til Strålevernet for analyse.

Resultater fra luftovervåkingen utgis årlig i egne rapporter:

1 CTBTO – «Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization» og er et overvåkingsnettverk for Prøvestansavtalen.

Kartet viser plasseringen av Strålevernets 6 luftfilterstasjoner, inklusive CTBTO på Svalbard

Kartet viser plasseringen av Strålevernets 6 luftfilterstasjoner, inklusive CTBTO på Svalbard