Bedre grensekontroll mot smugling av radioaktivt materiale

Tilbake

Publisert 29.09.2016, oppdatert 29.09.2016 16:03

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

Representanter fra myndighetene i Slovakia, Ukraina og Norge er på Storskog grensestasjon i Finnmark for å se hvordan norsk grensekontroll hindrer smugling av ulovlig kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleært materiale.

På Storskog grensestasjon fikk de besøkende se radioaktivitetsportalen (t.h) hvor alarmen går når kjøretøy med radioaktiv last passerer. (Foto: Statens strålevern)

På Storskog grensestasjon fikk de besøkende se radioaktivitetsportalen (t.h) hvor alarmen går når kjøretøy med radioaktiv last passerer. (Foto: Statens strålevern)

På grensestasjonen mot Russland fikk de besøkende se nærmere på en radioaktivitetsportal. Her går alarmen hvis det passerer et kjøretøy som har radioaktivt materiale om bord. 

 
Besøket på tollstasjonen er en del av et EØS-prosjekt for å hindre smugling på grensen mellom Slovakia og Ukraina. Prosjektet omfatter også studiebesøk for å se hvordan andre land, deriblant Norge, møter disse utfordringene. Partene har også hatt møter i Kirkenes denne uken, hvor de blant annet har hatt samtaler med norsk politi og tollmyndighetene. 

 
Hovedsamarbeidspartnerne i EØS-prosjektet er Statens strålevern, innenriksministeriet og politimyndighetene i Slovakia, grensemyndighetene i Ukraina, det ukrainske beredskapsinstituttet ISEMI og et forsknings- og teknologisenter i Ukraina.