Sikkerhetssamarbeid mellom europeiske og sentralasiatiske land

Tilbake

Publisert 04.10.2016, oppdatert 04.10.2016 10:42

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

Statens strålevern har signert en avtale som skal styrke samarbeidet om stråle- og kjernesikkerhet mellom europeiske og sentral asiatiske land.

Statens strålevern leder nettverket som skal bedre kjernesikkerhetssamarbeidet mellom europeiske og sentralasiatiske land. (Foto: Statens strålevern)

Statens strålevern leder nettverket som skal bedre kjernesikkerhetssamarbeidet mellom europeiske og sentralasiatiske land. (Foto: Statens strålevern)

Avtalen innebærer samarbeid i et nytt nettverk for strålevernmyndighetene i europeiske og sentralasiatiske land, kalt European Central Asian Safety Network (EuCAS).

Det er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som har etablert nettverket som Strålevernet har blitt bedt om å lede, blant annet på grunn av vårt brede samarbeid med russiske, ukrainske og sentralasiatiske strålevernmyndigheter over mange år.

Direktør Ole Harbitz i Strålevernet signerte avtalen under IAEAs generalkonferanse sist uke.