Tid for å måle radon

Tilbake

Publisert 05.10.2016, oppdatert 05.10.2016 09:45

Stikkord: Radon

Oktober er måneden for å starte radonmåling i huset. Radon i inneluften øker risikoen din for å utvikle lungekreft.

Radon er en gass som dannes naturlig i bakken. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Radon er en gass som dannes naturlig i bakken. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli


Du bør måle radon en gang mellom midten av oktober og midten av april. Da er det fyringssesong, og radonnivåene er vanligvis høyest i huset i denne perioden. Du bør måle i minst to måneder. Da får du en god gjennomsnittsmåling av radonkonsentrasjonen som kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.

Det er særlig de som bor i enebolig, rekkehus eller i de to laveste etasjene i blokk, som bør måle. Det er fordi radongassen trenger inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i bygget.

Stråling til lungene

Radon er en gass som dannes naturlig i bakken. I lufta ute er ikke radon noe problem, men innendørs kan vi puste inn radonholdig luft som avgir stråling til lungene. Over tid kan dette føre til lungekreft.
Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking. Beregninger viser at hvert år dør rundt 300 nordmenn av lungekreft forårsaket av radon, enten alene eller i kombinasjon med røyking. Risikoen for å få kreft bestemmes av hvor lenge du utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i boligen din er.

Så lavt som mulig

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig. Du bør gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.
Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, kan ventilering eller tetting av åpenbare sprekker mot grunnen være effektive tiltak for å hindre at radon siver inn.

Se nettsidene våre for mer informasjon om tiltak.

Slik måler du radon:

  • Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv.
  • Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.
  • Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta gjerne kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.
  • Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt. 

Se også våre nettsider om måling av radon i boliger.