Fullskala atomøvelse i Romania

Tilbake

Publisert 06.10.2016, oppdatert 06.10.2016 15:18

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet, Radioaktivt avfall

Strålevernet har siden 2009 samarbeidet med den rumenske strålevernmyndigheten CNCAN.
Hensikten er å styrke sikkerhetsarbeidet på en rekke områder, blant annet kjernesikkerhet, beredskap og håndtering av radioaktivt avfall.

Ett av prosjektene har vært å bidra til å utvikle beredskapssystemer hos både myndigheter og kjernekraftverket Cernadova i Romania. Prosedyrene skal være til hjelp ved eventuelle uønskede hendelser ved reaktorene.

Fullskala atomøvelse

I forbindelse med dette arbeidet har det denne uken blitt gjennomført en stor atomøvelse i Romania, der scenarioet var en ulykke ved Cernadova som følge av et jordskjelv. Hensikten med øvelsen var å teste systemene som har vært utviklet. Dette var en såkalt fullskala øvelse der alle ledd i beredskapen ble øvd, fra målepersonell og ambulanser til strålevernmyndigheter. Strålevernet deltok som observatør på øvelsen sammen med flere strålevernsmyndigheter fra Romanias naboland.

Strålevernet har deltatt som internasjonalt assistanseteam på øvelsen med helikoptermontert måleutstyr. Foto Statens strålevern

Strålevernet har deltatt som internasjonalt assistanseteam på øvelsen med helikoptermontert måleutstyr. Foto Statens strålevern

Evakuering av en barneskole i Chernavoda, 3 km fra kjernekraftverket. Foto: Statens strålevern

Evakuering av en barneskole i Chernavoda, 3 km fra kjernekraftverket. Foto: Statens strålevern

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) arrangerte i forbindelse med øvelsen en internasjonal varslings- og assistanseøvelse, der Strålevernet også deltok.

Erfaringer fra prosjektet vil gjennom IAEA også gjort tilgjengelig for alle IAEAs 151 medlemsland. Det er også utviklet spesifikke sikkerhetsprosedyrer for den typen reaktor som er i bruk i Cernavoda. Disse vil bli gjort tilgjengelige for andre land som har tilsvarende reaktor (CANDU 6).

 
Sivilforsvaret, forsvar, politi og brannvesen gjennomførte rensing av forurensede personer og biler. Foto: Statens strålevern

Sivilforsvaret, forsvar, politi og brannvesen gjennomførte rensing av forurensede personer og biler. Foto: Statens strålevern

 
Strålevernet følger også øvelsen fra Norge. Foto: Øyvind Gjølme Selnæs, Statens strålevern

Strålevernet følger også øvelsen fra Norge. Foto: Øyvind Gjølme Selnæs, Statens strålevern

Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
Samarbeidprosjektet med Romania 2013–2016 har et budsjett på 4,2 millioner euro (ca. 36 millioner kroner).