Norge er vert for møte om internasjonalt samarbeid om å styrke atomsikkerhet i Ukraina

Tilbake

Publisert 19.10.2016, oppdatert 28.10.2016 09:23

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

30 år etter Tsjernobyl-ulykken er atomsikkerhet like aktuelt. Den økte terrortrusselen og den sikkerhetspolitiske sitasjonen gjør styrket fokus og innsats for atomsikkerhet viktig for å redusere sårbarhet og risiko i Ukraina. Statsminister Erna Solberg bekreftet nylig den omfattende støtten Norge bidrar med i arbeidet med atomsikkerhet i landet.

På bakgrunn av den omfattende internasjonale støtten til Ukraina er det et økende behov for å koordinere innsatsen, og Norge har tatt et initiativ å koordinere den internasjonale innsatsen for atomsikkerhet i Ukraina.

Statens strålevern arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet et koordineringsmøte for atomsikkerhetsarbeid i Ukraina denne uken. Dette skjer samtidig med at Ukrainas president er på statsbesøk i Norge.

Statssekretær Bokhari åpnet møtet

Statssekretær Laila Bokhari, Utenriksdepartementet, åpnet koordineringsmøtet ved å fremheve hvordan ulike land, internasjonale organisasjoner, og institusjoner har samlet seg rundt atomsikkerhet i Ukraina. Bokhari fremhevet videre Statsminister Erna Solbergs initiativ om dette på Nuclear Security Summit i 2014 og at atomsikkerhet i Ukraina står fortsatt høyt på dagsorden.

Statssekretær Bokhari, t.h., åpner koordineringsmøtet om atomsikkerhet i Ukraina. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Statssekretær Bokhari, t.h., åpner koordineringsmøtet om atomsikkerhet i Ukraina. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Formålet med møtet

Målet for møtet er å dele erfaringer både på politisk og teknisk nivå, og for å styrke det internasjonale arbeidet, hindre dobbeltarbeid og sikre best kostnadsutnyttelse av midlene samt at det er åpenhet om tiltakene. I møtet startet arbeidet med å etablere et veikart for det fremtidige arbeidet for å samkjøre og styrke atomsikkerheten i Ukraina.

Møtet har kommet i stand etter ønske fra G7s Globale Partnerskapsmøter, der atomsikkerhet i Ukraina er et sentralt tema.

Det var 40 deltagere fra til sammen 10 land og internasjonale organisasjoner, herunder Ukraina, USA, Canada, Tyskland, Storbritannia, Finland, Sverige, NATO og EU kommisjonen. Alle har et sterkt samarbeid med Ukraina. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Det var 40 deltagere fra til sammen 10 land og internasjonale organisasjoner, herunder Ukraina, USA, Canada, Tyskland, Storbritannia, Finland, Sverige, NATO og EU kommisjonen. Alle har et sterkt samarbeid med Ukraina. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.