Radioaktivt utslipp fra Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden

Tilbake

Publisert 25.10.2016, oppdatert 25.10.2016 11:35

Stikkord: Atomberedskap, IFE

Mandag 24. oktober ved 13.45 tiden hadde IFE i Halden et utslipp av radioaktivt jod.
Det radioaktive utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen. Utslippet er lavt.

Personene som oppholdt seg i reaktorhallen under utslippet evakuerte hallen da alarmen gikk. De har i ettertid vært inne og gjort arbeid for å identifisere årsak og utbredelse av lekkasjen.
Statens strålevern ble varslet om hendelsen av IFE i formiddag, tirsdag 25. oktober.

– Vårt fokus nå er at IFE får stoppet utslippet, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Strålevernet.
– Vi er i løpende kontakt med IFE. Vi vil åpne en ny tilsynssak knyttet til denne hendelsen for å avdekke hvordan dette kunne skje og hvorfor vi ikke ble varslet før dagen etter.

I følge den informasjonen Strålevernet har mottatt så langt, vil dette utslippet ikke ha noen konsekvenser for helse eller miljø utenfor anlegget.