Spørsmål og svar om hendelsen ved IFE i Halden

Tilbake

Publisert 25.10.2016

Stikkord: Atomberedskap, IFE

Dette er et lite utslipp uten konsekvenser for mennesker og miljø.

Hva har skjedd?

Ved behandling av brensel i reaktorhallen oppsto det en teknisk svikt, som har ført til et radioaktivt utslipp til reaktorhallen, og et mindre utslipp til omgivelsene.
Alarmen gikk i reaktorhallen og personell evakuerte slik de skal ifølge egne interne rutiner.
Det er ikke fare for mennesker eller miljø.

Hva og hvor mye er sluppet ut?

Utslippet er lite, og utgjør cirka 5 % av den mengden radioaktivt jod IFE kan slippe ut årlig.
Utsluppet mengde er estimert til 150 MBq (Megabecquerel) I-131, og 24 MBq I-132.

Er det farlig?

Dette utslippet er ikke farlig for mennesker, dyr eller for miljøet.
Det er trygt å ferdes ute i området.

Hva gjør IFE?

IFE har i ettertid vært inne i reaktorhallen og håndtert det brenselet der den tekniske svikten ble oppdaget. Dette innebærer at det radioaktive materialet er blitt kapslet inn i bly slik at det ikke stråler mer ut i hallen og dermed ikke ut i omgivelsene.

Hva gjør Strålevernet?

Statens strålevern har sendt ut et måleteam som skal måle strålingsnivåer på forskjellige punkter utenfor IFEs anlegg.