Brenselsuhell og lekkasje av jod på IFE Halden

Tilbake

Publisert 25.10.2016, oppdatert 25.10.2016 14:52

Stikkord: Atomberedskap

Mandag 24. oktober ved 13.45 tiden hadde IFE i Halden et utslipp av radioaktivt jod. IFE har i dag skrudd av ventilering av reaktorhallen, som betyr at utslipp til omgivelsene minimaliseres.

Det er forhøyede stråledoser inne i reaktorhallen. IFE jobber fortsatt med å vurdere situasjonen og identifisere årsak til lekkasjen.

Strålevernet har sendt personell for å gjøre egne målinger og verifisere radioaktivitetsnivåer rundt anlegget.

Basert på informasjon vi har mottatt fra IFE er vår vurdering at utslippet ikke har noen konsekvenser for mennesker eller miljø. Det som er sluppet ut til omgivelsene er vurdert av IFE til å utgjøre omlag 5-8 % av den mengden jod IFE har tillatelse til å slippe ut årlig.

Lenke til vår nettnyhet nr. 1 vdr. denne hendelsen.