Resultat fra Strålevernets målinger ved IFE Halden

Tilbake

Publisert 25.10.2016, oppdatert 25.10.2016 18:01

Stikkord: Atomberedskap

Målinger Strålevernet har gjennomført ved og rund IFEs anlegg viser ikke forurensning av radioaktivt jod.

I følge IFE er nå brenselet under kontroll, og utslippene har stanset.

Våre tidligere nettnyheter om hendelsen ved IFE Halden: