Strålevernet med tilsynssak mot IFE

Tilbake

Publisert 26.10.2016, oppdatert 26.10.2016 11:39

Stikkord: Atomreaktor

Strålevernet har avsluttet håndteringen av det radioaktive utslippet i Halden-reaktoren.  Nå jobbes det videre med tilsynssaken som er åpnet mot Institutt for energiteknikk (IFE) etter utslippet.

Ved et radioaktivt utslipp i Halden-reaktoren skal Statens strålevern varsles umiddelbart.  IFEs varsling skjedde 20 timer etter mandagens utslipp. 

- Dette er ikke i henhold til det vi forventer og rutinene IFE skal forholde seg til. Derfor har vi nå opprettet en tilsynssak, sier avdelingsdirektør Per Strand. 

Strålevernet har også en tilsynssak knyttet til den tekniske svikten ved brenselet for å forsikre seg om at situasjonen er under kontroll.

Målinger Strålevernet gjennomførte ved og rundt IFEs anlegg i Halden tirsdag viste ingen forurensning av radioaktivt jod. Vann- og luftprøver som ble tatt i området har blitt målt natt til onsdag. Heller ikke disse prøvene inneholder radioaktivt jod.

Strålevernets håndtering av hendelsen ved Halden-reaktoren ble avsluttet kl 18:00 tirsdag kveld.

IFE vil onsdag sende en plan for tiltakene som må gjøres for å komme tilbake til normal tilstand. Tiltaksplanen vil redegjøre for forventete utslipp i forbindelse med dette arbeidet.