Kjernekraftulykker krever god samhandling

Tilbake

Publisert 28.10.2016, oppdatert 28.10.2016 13:16

Stikkord: Atomberedskap

Kriseutvalget for atomberedskap vil trene evnen til å reagere og samhandle ved komplekse kjernekraftulykker.

Hva gjør atomberedskapsmyndighetene i Norge når et kjernekraftverk i Sverige melder om utslipp av radioaktivt materiale, vinden blåser mot Sør-Norge og ekstremværet «Ståle» allerede har skapt kaos i Sør-Norge, med strømbrudd, ødelagte veier og et økende antall skadde på sykehusene?

Dette var scenariet Kriseutvalget for atomberedskap (KU) fikk bryne seg på under en diskusjonsøvelse fredag. 

 

Kriseutvalget for atomberedskap øvde på å reagere, samhandle og beslutte når ulykkene står i kø og skaper et sammensatt bilde. (Foto: Statens strålevern)

Kriseutvalget for atomberedskap øvde på å reagere, samhandle og beslutte når ulykkene står i kø og skaper et sammensatt bilde. (Foto: Statens strålevern)

 

Hensikten var å øve på evnen til å reagere, samhandle og beslutte når ulykkene står i kø og skaper et sammensatt og komplisert bilde.

-I et sammensatt scenario er det viktig å få en felles forståelse av hva som faktisk er situasjonen. Det kan være utfordrende, og derfor var dette et sentralt øvingsmål for oss i dag, sier avdelingsdirektør  Per Strand i Strålevernet.

Han legger til at det også er viktig å ha god oversikt over hvem som faktisk er de ansvarlige etater for ulike tiltak som skal settes i verk.

Kriseutvalget for atomberedskap skal håndtere atomulykker og atomhendelser og sørge for å sette i verk tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.

Kriseutvalget består av representanter fra Statens strålevern, Forsvaret, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Les mer om atomberedskap