Fortsatt forsterket tilsyn med IFE

Tilbake

Publisert 28.10.2016

Stikkord: Atomreaktor, Atomsikkerhet og kjernekraft

Strålevernet fortsetter sin forsterkede tilsynssak mot Institutt for energiteknikk (IFE) etter hendelsen ved forskningsreaktoren i Halden mandag.

Vi er til stede hos Institutt for energiteknikk i Halden og følger IFEs arbeid med å sluttføre sikringen av det skadde brenselet. Det kan bli små kontrollerte utslipp til omgivelsene i forbindelse med denne håndteringen. Utslippene skal være  under grenseverdiene etter den ordinære utslippstillatelsen. Dette vil ikke være til skade for helse og miljø utenfor anlegget.

Reaktoren i Halden har vært nedstengt siden 8. oktober. Den kan ikke startes opp igjen uten tillatelse fra Strålevernet.