Svært lave nivå av radioaktivt jod målt i luft

Tilbake

Publisert 04.11.2016

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

Strålevernet har målt svært lave nivå av radioaktivt jod (I-131) i luft på målestasjonen i Bærum utenfor Oslo og på Ørland i Sør-Trøndelag. Luftprøvene er tatt i perioden 17-24 oktober 2016.

De målte konsentrasjonene er lave og nivåene som er påvist har ingen risiko for mennesker eller miljø. Funnene avviker fra det normale ettersom radioaktivt jod - med sin halveringstid på 8 dager - ikke forekommer naturlig i miljøet.

Tilsvarende lave konsentrasjoner av radioaktivt jod er gjort i Sverige, Finland og Estland. Kilden til utslippet er foreløpig ikke kjent, men både Statens strålevern og finske strålevern har kjørt værmodeller som viser at luftmassene kommer fra øst. Både tidspunktet og vindretning indikerer at opphavet til jod trolig ligger i Øst Europa i og har ingen tilknytning til IFEs sitt anlegg i Halden.