Oppdatering om situasjonen ved IFE Halden

Tilbake

Publisert 04.11.2016, oppdatert 04.11.2016 10:48

Stikkord: Atomberedskap

Strålevernet har fortsatt forsterket tilsyn med Institutt for energiteknikk (IFE) etter hendelsen ved forskningsreaktoren i Halden 24. oktober.

Håndteringen av det skadde brenselet i reaktorhallen har hatt framdrift, men noe arbeid gjenstår fortsatt. Vi har i tillegg til håndteringen av det skadde brenselet vært spesielt opptatt av sikkerheten til reaktoren, og har bedt IFE gjøre flere vurderinger av situasjonen for reaktoren. IFE har fulgt dette opp med flere tiltak.

IFE har på bakgrunn av dette blant annet satt i gang sirkulasjon av kjølekretsen i reaktoren. Dette medfører at forurenset luft fra reaktorhallen som først blir filtrert for å redusere jodnivåene, ventileres ut til omgivelsene. Utslippene fra IFEs anlegg i Halden er lave og under de tillatte grensene gitt i utslippstillatelsen. Utslippene medfører ikke miljø- eller helsekonsekvenser.

Vi er i tett kontakt med IFE og har tilsynspersonell tilstede i Halden mer eller mindre kontinuerlig, og ved alle operasjoner. Vi blir fortløpende orientert om alle endringer i situasjonen.