Seminar: En jobb å gjøre – kommunikasjon ved atomhendelser

Tilbake

Publisert 04.11.2016, oppdatert 04.11.2016 14:34

Stikkord: Atomberedskap

Atomhendelser medfører et stort og umiddelbart informasjonsbehov i samfunnet. Vi vil belyse kommunikasjon med næring, ulike aktører og befolkningen knyttet til radioaktiv forurensing og store hendelser generelt. Vi vil se spesielt på forhold knyttet til mat og matkjeden, forhold som raskt berører alle innbyggere.

Program: En jobb å gjøre – kommunikasjon ved atomhendelser

Tidspunkt: 17. november, kl. 9-15:45
Sted: Mattilsynet, store auditorium, Ullevålsveien 76, 0454 Oslo.

Påmelding til seminaret - Påmeldingsfrist: 11. november.

Seminaret, inkl. lunsj, er gratis.