Vil sikre rett bruk av røntgenundersøkelser

Tilbake

Publisert 07.11.2016, oppdatert 08.11.2016 10:37

Stikkord: Radiologi

Tirsdag 8. november starter strålevernmyndighetene i Norge og 17 andre europeiske land en aksjon for å få ned tallet på unødvendige røntgen- og CT-undersøkelser i helsevesenet.

Røntgenstråling kan være kreftfremkallende, og for mange unødvendige røntgenundersøkelser får samfunnsøkonomiske konsekvenser. Derfor vil Strålevernet denne uken kontrollere hvordan 19 virksomheter i Norge sikrer rett bruk av røntgenundersøkelser. 

Det er sterke indikasjoner på at 20-30 prosent av de bildediagnostiske undersøkelsene er unødvendige.
Strålevernet ønsker en strengere henvisningspraksis for å gjøre noe med dette.

-Vi ønsker også at virksomhetene kvalitetssikrer henvisningene før undersøkelsene gjennomføres, sier fagdirektør Eva Friberg i Strålevernet.

Denne gruppen fra Statens strålevern skal kontrollere hvordan 19 virksomheter i Norge sikrer rett bruk av røntgenundersøkelser.(Foto: Statens strålevern, Inger Nergaard)

Denne gruppen fra Statens strålevern skal kontrollere hvordan 19 virksomheter i Norge sikrer rett bruk av røntgenundersøkelser.(Foto: Statens strålevern, Inger Nergaard)

For å gi helsepersonell økt kompetanse om behovet for røntgen og CT, har Strålevernet laget tre filmer sammen med Akershus Universitetssykehus.
Tanken er at bildediagnostiske virksomheter, profesjonsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal bruke filmene i utdannelse og opplæring av helsepersonell. 

 

Se de tre filmene på youtube:  

Berettigelse av bildediagnostiske undersøkelser
Graviditet og røntgen
Justification of Radiological Examinations

 

Les mer om aksjonsuken:

Internasjonal informasjon om aksjonsuken  

Norsk informasjon om aksjonsuken

Nordisk anbefaling om berettigelse av medisinsk strålebruk

HERCA Position paper