Telefonsalg av radonmålere

Tilbake

Publisert 18.11.2016

Stikkord: Radon

Har du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at Strålevernet står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke.

Strålevernet har fått henvendelser fra folk som har blitt oppringt av selgere. Selgerne har i flere tilfeller gitt uttrykk for at de ringer på oppdrag fra Statens strålevern. Dette stemmer ikke. Statens strålevern selger ikke radonmålinger over telefon eller dørsalg. Vi tilbyr fra tid til annen radonmålinger i forbindelse med kartlegginger, men da blir alltid de berørte informert skriftlig, og deltagelse i slike kartlegginger er alltid gratis.

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Slik måler du radon:

  • Radon skal måles i minimum to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. 
  • Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv. 
  • Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon. 
  • Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode. 
  • Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta gjerne kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Hør også om din kommune er blant dem som tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne. 
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.
  • Leier du ut en bolig, skal du dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.

Les mer om måling av radon.

Les mer om radon i utleieboliger.