Graviditet og røntgenstråling

Tilbake

Publisert 25.11.2016, oppdatert 25.11.2016 12:55

Stikkord: Medisinsk strålebruk, Røntgen, Radiologi

Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

Dosen til foster fra røntgen- og CT-undersøkelser er lave og generelt forbundet med liten risiko og undersøkelsen vil ikke under noen omstendigheter være indikasjon for å ta abort på grunn av risiko for stråleskader til foster.

Undersøkelser som ikke har betydning for diagnostisering eller behandling av pasienten er unødvendige og skal ikke utføres, uavhengig av om pasienten er gravid eller ikke.

Vurder risiko for hver enkelt pasient

Det er viktig at risiko for stråleskade til foster vurderes for den enkelte pasient. I noen tilfeller er det helt nødvendig å ta undersøkelser av gravide av hensyn til mors helse, mens det i andre tilfeller er forsvarlig å utsette undersøkelser til etter svangerskapet.

Risiko relatert til stråledose

Risikoen forbundet med undersøkelsen er relatert til stråledosen som fosteret mottar. Dosen til foster er minimal for undersøkelser der fosteret er langt fra strålefeltet (ved røntgen av hode, hals, armer og bein) og høyest for undersøkelser der foster er i strålefeltet (ved røntgen av mage og bekkenområde). Generelt sett kan røntgen- og CT-undersøkelser av hode (inkludert røntgen hos tannleger), hals, armer og bein trygt utføres selv om pasienten er gravid. I de tilfeller det er nødvendig å ta røntgen- eller CT-undersøkelser av gravide pasienter der fosteret er i eller nær strålefeltet skal dosereduserende tiltak vurderes og fosterdosen beregnes og dokumenteres i pasientens journal. Bruk av ikke-ioniserende undersøkelsesmetoder som MR og ultralyd skal også vurderes der dette er hensiktsmessig.

Informasjonsfilm om graviditet og røntgenstråling

Det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om graviditet og røntgenstråling til å informere kvinnen om faktisk risiko og videre håndtering av en eventuell utilsiktet bestråling av foster. Mangel på informasjon eller feil informasjon kan føre til at nødvendige og livsviktige undersøkelser ikke blir utført. Det kan også skape unødvendig engstelse hos den gravide pasienten og i ytterste konsekvens føre til at kvinnen oppfordres eller velger å ta abort.

Vi har derfor i samarbeid med Akershus universitetssykehus (AHUS) laget en informasjonsfilm. Hensikten er å øke kompetansen om temaet hos allmennleger, gynekologer, jordmødre, radiografer, radiologer og annet personell som skal veilede kvinnen om graviditet og røntgenstråling. Filmen viser konkrete eksempler på hvordan helsepersonell vurderer nødvendigheten av røntgenundersøkelser av gravide pasienter. Filmen er også en del av et mastergradsprosjekt ved Høyskolen i Sørøst-Norge.