Sarkofag over Tsjernobyl-reaktoren

Tilbake

Publisert 28.11.2016, oppdatert 28.11.2016 13:10

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker, Tsjernobyl-ulykka

Tirsdag 29. november markeres det at en stålsarkofag blir skjøvet over den ødelagte Tsjernobyl-reaktoren. Sarkofagen er et skjermingsbygg som skal beskytte reaktoren og hindre lekkasje, men også legge til rette for både sikker demontering av den gamle sarkofagen og sikker fjerning av radioaktivt avfall.

Sarkofagen vil etter planen være ferdig med utstyr, tekniske innretninger og nødvendige tillatelser innen slutten av november 2017. I følge den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, EBRD, er sarkofagen den største bevegelige landbaserte strukturen som noensinne er bygget. Den veier trettiseks tusen tonn. Den 14 november startet man å skyve den på skinner over reaktor 4, en strekning på 300 meter.

Norge har sammen med det internasjonale samfunn bidratt til den nye sarkofagen gjennom Tsjernobyl-fondet. Samlet har Norge bidratt med 105 millioner kroner til sikringsarbeid ved det ødelagte anlegget. Totalt er det beregnet at hele prosjektet vil koste 1,5 milliarder euro.

Midlene til sarkofagen kommer fra mange ulike bidragsytere og giverland, blant annet Ukraina og EU-kommisjonen, gjennom Tsjernobyl-fondet som administreres av den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling.

Markeringen av ferdigstillelsen av sarkofagen er et vitnesbyrd om at felles innsats i sikkerhetsarbeidet etter Tsjernobyl-ulykken er viktig for sikkerhet og stabilitet i Ukraina, og i Europa.

Sarkofagen over reaktor 4 ved Tsjernobyl-anlegget. Foto: Ingar Amundsen, Statens strålevern.

Sarkofagen over reaktor 4 ved Tsjernobyl-anlegget. Foto: Ingar Amundsen, Statens strålevern.