Samarbeid med Slovakia

Tilbake

Publisert 28.11.2016, oppdatert 28.11.2016 15:32

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Norge og Slovakia har undertegnet nye samarbeidsavtaler om fordeling av EØS-midler. Næringsliv og klima blir viktige samarbeidsområder i årene fremover. Det skal også brukes EØS-midler på å utvikle grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina. I den nye EØS perioden er det satt av midler for videreføring av prosjektet Strålevernet har i Slovakia.

Strålevernet og myndigheter i Slovakia gjennomfører et prosjekt for å hindre smugling av nukleært og radioaktivt materiale ved å styrke grensekontrollen mot Ukraina. Dette vil bidra til å redusere risikoen for ulykker og for terrorhandlinger ved bruk av radioaktivt og nukleært materiale.