Opprydding av avfall fra Søve gruver

Tilbake

Publisert 30.11.2016

Stikkord: Utslipp og avfall

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Norsk Gjenvinning i oppdrag å rydde opp i det radioaktive avfallet fra Søve gruver.
Nærings- og fiskeridepartementet ble pålagt av Statens strålevern i 2014 å finansiere og gjennomføre opprydningen i Søve gruver.

Les mer på NFDs nettsider.