Har du ennå ikke målt radon – bestill måleutstyr nå

Tilbake

Publisert 13.01.2017, oppdatert 18.01.2017 12:45

Stikkord: Radon

Skal du måle radon i vinter, bør du bestille måleutstyr nå. Radon skal måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april. Vi anbefaler at du ikke setter i gang målingen senere enn midten av februar.

For å bestille måleutstyr, tar du kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere firmaer for å sammenligne pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Radon kan du måle både med sporfilm og med elektroniske måleapparater. Uansett hvilket måleutstyr du velger må du måle i minst to måneder og i minst to oppholdsrom i boligen.

Det er særlig de som bor i enebolig, rekkehus eller i de to laveste etasjene i blokk, som bør måle. Det er fordi radongassen trenger inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i bygget. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli.

Det er særlig de som bor i enebolig, rekkehus eller i de to laveste etasjene i blokk, som bør måle. Det er fordi radongassen trenger inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i bygget. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli.

Radonkonsentrasjonen i inneluft varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å jevne ut denne naturlige variasjonen må du måle over en lang periode, minst to måneder. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din.

I vinterhalvåret er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil. Derfor er vinteren målesesong. Fra målingen beregnes årsmiddelverdien. Årsmiddelverdien skal sammenlignes med grenseverdiene, og er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak. En måling som er kortere enn to måneder eller en måling utført i sommerhalvåret, kan ikke brukes til å beregne årsmiddelverdien.