Brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer

Tilbake

Publisert 30.01.2017, oppdatert 30.01.2017 12:45

Stikkord: Medisinsk strålebruk

Strålevernet har fått gjennomført en brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer og et utvalg strålevernkontakter ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner.

Undersøkelsen omfatter få, men viktige informanter med et omfattende ansvar for medisinsk strålebruk. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge brukernes vurderinger av strålevernkompetanse i egen virksomhet, herunder kjennskap til Strålevernets eHelseprosjekt.

Resultatene fra undersøkelsen:

Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus